CENNIK

KWOTA MIESIĘCZNA ILOŚĆ TRENINGÓW
50zł */ 60zł ** jeden trening w tygodniu zgodnie z grafikiem
90zł */ 110zł ** dwa treningi w tygodniu zgodnie z grafikiem ***
120zł */ 140zł ** dwa treningi w tygodniu zgodnie z grafikiem + trening kadry***
* wysokość składki przy wpłacie z góry za dany miesiąc do 15 dnia miesiąca
** wysokość składki przy wpłacie po 15 dniu miesiąca
*** 30 % ZNIŻKA RODZINNA - przysługuje każdej kolejnej osobie z rodziny przy płatności za dwa treningi i więcej
BRAK WPISOWEGO !!!
WPŁAT DOKONUJEMY NA KONTO:
15 1020 3974 0000 5202 0344 3918
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO PŁOCKtytułem: imię i nazwisko dziecka / miesiąc za który płacimy / miejsce treningów