CENNIK

KWOTA MIESIĘCZNASKŁADKA CZŁONKOWSKA
100zł jeden lub dwa treningi w tygodniu przy płatności do 10-go z góry za dany miesiąc.
130zł jeden lub dwa treningi w tygodniu przy płatności po 10-tym z góry za dany miesiąc.
*20 % ZNIŻKA RODZINNA - przysługuje każdej kolejnej osobie z rodziny
BRAK WPISOWEGO !!!
WPŁAT DOKONUJEMY NA KONTO:
15 1020 3974 0000 5202 0344 3918
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO PŁOCKtytułem: imię i nazwisko dziecka / miesiąc za który płacimy / grupa
** Proszę dokładnie wpisać tytuł przelewu wg. wzoru