CENNIK

KWOTA MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA
90zł */ 110zł ** jeden lub dwa treningi w tygodniu zgodnie z grafikiem ***
30zł */ 50zł ** udział w treningach kadry klubu***
100zł */ 120zł ** SEKCJE POZA PŁOCKIEM - jeden lub dwa treningi w tygodniu zgodnie z grafikiem ***
* wysokość składki przy wpłacie z góry za dany miesiąc do 15 dnia miesiąca
** wysokość składki przy wpłacie po 15 dniu miesiąca
*** 30 % ZNIŻKA RODZINNA - przysługuje każdej kolejnej osobie z rodziny
BRAK WPISOWEGO !!!
WPŁAT DOKONUJEMY NA KONTO:
15 1020 3974 0000 5202 0344 3918
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO PŁOCKtytułem: imię i nazwisko dziecka / miesiąc za który płacimy / miejsce treningów