CENNIK

KWOTA ILOŚĆ TRENINGÓW
KARATE TRADYCYJNE
40zł */ 50zł ** jeden trening w tygodniu zgodnie z grafikiem
80zł */ 100zł ** dwa treningi w tygodniu zgodnie z grafikiem ***
120zł */ 140zł ** dwa treningi w tygodniu zgodnie z grafikiem + dwa treningi kumite***
TRENING FUNKCJONALNY DLA KOBIET
50zł* / 60zł ** jeden trening w tygodniu zgodnie z grafikiem
80zł */ 100zł ** dwa treningi w tygodniu zgodnie z grafikiem
* wysokość składki przy wpłacie z góry za dany miesiąc do 15 dnia miesiąca
** wysokość składki przy wpłacie po 15 dniu miesiąca
*** 25% ZNIŻKA RODZINNA - przysługuje każdej kolejnej osobie z rodziny przy płatności za dwa treningi i więcej
BRAK WPISOWEGO !!!
WPŁAT DOKONUJEMY NA KONTO: KLUB KARATE TRADYCYJNEGO PŁOCK
15 1020 3974 0000 5202 0344 3918 tytułem: imię, nazwisko dziecka/opłacany miesiąc/grupa treningowa