IV Turniej Gwiazdkowy – info

Szanowni Państwo

Przedstawiamy najważniejsze informacje związane z organizacją „IV Turnieju Gwiazdkowego”.

 • Zawodnicy zostali podzieleni na grupy zgodnie z wiekiem i poziomem zaawansowania. Do drabinek startowych w swoich grupach w konkurencji kata i kihon zostali przyporządkowani zgodnie z kolejnością rejestracji do zawodów (brak rozstawienia), a w konkurencji kumite alfabetycznie. W wielu przypadkach pozwoli to uniknąć sytuacji, że ci sami zawodnicy rywalizują pierwszych rundach w obu konkurencjach. Niestety okres pandemii skutkuje również wieloma nieobecnościami na zawodach a co za tym idzie może powodować zmiany w przypisaniach zawodników w drabinkach, które są automatycznie robione po sprawdzeniu listy obecności.
 • Nagrody (medale i dyplomy) we wszystkich grupach będą przyznane odrębnie za każdą z konkurencji (kata i kumite).
 • Rekomendujemy aby na terenie Dojo przebywali wyłącznie zawodnicy. W uzasadnionych przypadkach (u najmłodszych) dopuszczamy wsparcie jednego z rodziców.
 • Ze względu na uwarunkowania związane z COVID-19 grupy startowe zostały przypisane do jednej z 3 tur (po ok. 40 zawodników) zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Po każdej turze nastąpi wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcja.
 • Każdy z zawodników i rodziców wchodzący na teren DOJO zobowiązany będzie przy wejściu do złożenia wypełnionego oświadczenia COVID (w przypadku dzieci podpisanego przez rodzica lub opiekuna). Druki oświadczeń do wypełnienia dla dzieci i dorosłych dostępne są pod postem.
 • Przy wejściu będzie dokonywany bezdotykowy pomiar temperatury. Osoby z podwyższoną temperaturą nie będą wpuszczone na Dojo.
 • Starty poszczególnych grup na matach będą rozpoczynały się zgodnie z harmonogramem. Zawodnicy przychodzą do DOJO ok.20-30 minut przed godziną wyznaczoną dla swojej tury startowej celem odebrania okolicznościowego numeru startowego (do naklejenia na plecy) oraz złożenia oświadczeń COVID
 • Dołożymy starań aby zawody przebiegały płynnie bez zbędnej zwłoki oraz aby tury rozpoczynały się punktualnie.
 • W przypadku nieobecności zawodnika o godzinie rozpoczęcia startów tury i grupy do której jest przypisany lub jego spóźnienia, nastąpi jego dyskwalifikacja i nie będzie możliwości jego startu.
 • Zakończenie zawodów planowane jest ok godz. 16.00.
 • Ze względu na obserwowany w Polsce wzrost zachorowań w ostatnim czasie, wszyscy bezwzględnie na terenie obiektu muszą poruszać się w prawidłowo założonych maseczkach (zakrywających usta i nos). Zawodnicy będą mogli zdjąć maseczki tuż przed wejściem na matę. Osoby nie stosujące się do tego wymogu (bez maseczek lub niewłaściwie zakrywających usta i nos) będą proszone o natychmiastowe opuszczenie DOJO .
 • OCHRANIACZE– zawodnicy z żółtym pasem i starsze stopnie, zobowiązani są do posiadania ochraniacza na zęby w konkurencji kumite. Zawodnicy z białymi pasami i początkujący nie muszą mieć ochraniaczy.

DO POBRANIA:

IV Turniej Gwiazdkowy – Harmonogram

Listy startowe – alfabetycznie

Oświadczenie Covid