LISTY EGZAMINACYJNE 23.06.2022

 

Zamieszczamy listę egzaminacyjną z podziałem na grupy. 

LISTA: EGZAMINY 23.06.2022

Ważne informacje: 

-jeśli na liście nie ma osoby, która otrzymała dopuszczenie do egzaminu prosimy o pilny kontakt z senseiem Jankiem (792666132),
-na egzamin przychodzimy nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu,
-w trakcie egzaminu na Dojo może przebywać jedna osoba z rodziny,
-w recepcji Dojo będą dostępne wszystkie kolory pasów,