Deklaracja członkowska KKT

  Nazwisko i Imię ucznia (wymagane)

  Data urodzenia ucznia (rok-miesiąc-dzień) (wymagane)

  Adres zamieszkania (wymagane)


  Telefon do rodzica (wymagane)

  Adres email rodzica (wymagane)

  Grupa treningowa (wymagane)