INTEGRACJA POLSKO-UKRAIŃSKA POPRZEZ TRENINGI KARATE

 

 

 

Zadanie zostało skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz liceum na poziomie miasta i gminy
Płock oraz uchodźców i osób goszczących na terenie Polski.
Zadanie polegało na zorganizowaniu treningów karate tradycyjnego.
Zadanie zakładało utworzenie dwóch grup treningowych, w których
uczestniczyły osoby z Ukrainy goszczące na terenie Polski oraz mieszkańcy miasta Płocka.
Grupy docelowe trenowały dwa razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy.
Miejscem przeprowadzonych zajęć była Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Czwartaków 6, która zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi
potrzebami zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r.

 

#Mazowszepomaga #programwsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

Miejsce realizacji zadania: Miasto Płock, Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Czwartaków 6.