Półkolonie z Karate

 

 

Zadanie skierowane zostało do uczniów szkół podstawowych oraz liceum na poziomie miasta i gminy Płock oraz uchodźców przebywający na terenie Polski. Zadanie trwało 5 dni. Każdego dnia uczestnicy brali udział w treningach karate tradycyjnego oraz dodatkowych atrakcjach takich jak gry zespołowe, wspinaczka, gimnastyka.

#Mazowszepomaga #programwsparcia #solidarnośćmazowiecka

Miejsce realizacji zadania: Miasto Płock

 

 

Zdjęcia wykonał: Jan Kłębek