REGULAMIN KLUBU KARATE PŁOCK

  • Klub Karate Płock jest prowadzony przez wykwalifikowanych i licencjonowanych instruktorów karate.
  • Opłata członkowska pobierana jest miesięcznie. Wysokość opłaty może ulec zmianie decyzją Zarządu Klubu. Opłaty miesięczne należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca. Niedotrzymanie terminu spowoduje wykluczenie z zajęć.
  • Wszystkie miesiące są miesiącami pełnopłatnymi za wyjątkiem lipca i sierpnia,
  • Osoby zainteresowane rachunkami za zajęcia karate prosimy o kontakt mailowy (tylko po wcześniejszym zgłoszeniu za miesiąc bieżący).
  • Klub Karate Płock zapewnia salę do treningu oraz wykwalifikowana kadrę instruktorską.
  • Klub Karate Płock nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni (rzeczy wartościowe należy pozostawić w domu lub zabrać ze sobą na salę ).
  • Każdy instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć w ustalonych dniach i godzinach z wyjątkiem ferii, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku odwołania treningu przez instruktora z powodu choroby, wyjazdu na zawody, szkolenie lub z innych przyczyn uczestnik tych zajęć ma prawo do udziału w zajęciach w innej grupie w dowolnie wybranym terminie.
  • Wszystkich członków Klubu Karate Płock obowiązuje ubezpieczenie NNW na treningach.
  • Rezygnację z zajęć należy zgłosić na piśmie lub mailowo.