LISTY EGZAMINACYJNE 18.12.2022

Zamieszczamy listę egzaminacyjną z podziałem na grupy.

LISTA: Egzaminy 18.12.2022

Ważne informacje:

-jeśli na liście nie ma osoby, która otrzymała dopuszczenie do egzaminu prosimy o pilny kontakt z senseiem Jankiem (792666132),
-na egzamin przychodzimy nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu,
-w trakcie egzaminu na Dojo może przebywać jedna osoba z rodziny,
-w recepcji Dojo będą dostępne wszystkie kolory pasów,