EGZAMINY 10.06.2023

Zamieszczamy listę karateków przystępujących do egzaminu w dniu 10.06.2023r.  Miejsce egzaminu: Dojo Płock, ul. Batalionów Chłopskich 7. 

Uwaga: na egzamin przychodzimy 5 min przed wyznaczoną godziną – nie wcześniej !
Egzaminy dostępne dla publiczności (rekomendujemy maksymalnie jedną osobę na jednego zdającego).

lista egzamin 10.06.2023