LICENCJA PZKT

Indywidualne licencje członkowskie PZKT na rok 2020‼️

Przypominamy o konieczności posiadania indywidualnej licencji członkowskiej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego na rok 2020 . Obowiązuje ona WSZYSTKICH trenujących karate (zgodnie z zarządzeniem PZKT).

Wykupienie licencji jest warunkiem udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.

Informujemy, że wpłat za licencję w wysokości 40 zł rocznie, dokonują ćwiczący na konto klubu:

KKT Płock 15 1020 3974 0000 5202 0344 3918

Koniecznie w tytule należy podać następujące dane: Licencja PZKT 2020/ imię i nazwisko, data urodzenia.